اطلاعات محصول

صفحه اصلی محصولات کلر مایع

مشخصات محصول

نام محصول : کلر مایع درصد خلوص : 100% وزن محصول : 45 کیلوگرم مشخصات فیزیکی : گاز سبز متمایل به زرد رنگ و دارای بوی شدید بوده و میزان حلالیت در آب کم می باشد. فرمول شیمیایی : CL2 پایداری و برهم کنش : در صورت انحلال در آب تولید اسید کلریدریک و اسید هیپو کلرو می نماید که بسیار خورنده است و بعنوان اکسنده بسیار قوی، با اکثر مواد ناسازگار می باشد. جابه جایی و انبار داری : دور از تابش اشعه خورشید و دور از گرما و مواد آتش زا نگهداری و از سقوط سیلندرها جلوگیری به عمل آید. احتیاط محیطی : محل نشتی را با آمونیاک پیدا و به وسیله سود سوزآور و خاکستر سودا خنثی گردد. قیمت هر کیلوگرم : برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید

مشخصات فنی

گزارش نتایج آزمون گاز کلر

کلر فعال

99%

میزان باقی مانده تبخیر

ماکزیمم 200 میلی گرم در کیلوگرم

میزان رطوبت

ماکزیمم 100 میلی گرم در کیلوگرم

میزان نیتروژن کلراید

1-3000 میلی گرم در کیلوگرم

فایل های مرتبط

ردیف نام فایل دانلود

محصولات مرتبط